Gårdar & Mark

TOMTER

Funderat på att sälja tomter? Vi hjälper till med hela processen. Ända från planering, ansöka om förhandsbesked och att ansöka om avstyckning till själva försäljningen. Vi har stor erfarenhet samt jobbar engagerat och med hög kvalitet.

 

GÅRDAR

Vår mäklare och rådgivare Lars Hylander är examinerad lantmästare/agrar-ekonom vid Alnarp och har yrkeserfarenheter från fastighetsförvaltning, lantbruksbranschen samt som gårdsmäklare. Det ger oss en specialistkompetens inom lantbruk och lantbruksfastigheter. Därmed kan vi hjälpa dig som funderar på att investera i, belåna, fastighetsförvalta eller sälja en gård, jordbruksfastighet eller skogsfastighet.

Tjänsterna genomsyras naturligtvis av hög kunskap, trygghet och kvalitet.

Vi kan hjälpa dig med:

Förmedling

Med stort engagemang och erfarenhet av fastighetsförmedling samt lantbruk erbjuder vi en mycket professionell tjänst - en tjänst som få andra mäklare och mäklarfirmor i landet kan erbjuda. Vi arbetar främst med gårdar i Stockholm och Uppsala län.

Kontraktsskrivning / fastighetsreglering / avstyckning

Har du redan köparen? Självklart kan vi se till att alla köpehandlingar blir korrekta, detta oavsett var i landet ni bor. Vi hjälper även till med olika typer av fastighetsbildningar.

Värdering

När det är dags för generationsskifte, bodelning, banklån eller köp av lantbruksfastighet behövs det ofta en fastighetsvärdering. Vi utför den professionellt och med hög service och kvalitet. Vi arbetar främst med gårdsvärderingar i Stockholm och Uppsala län.

Köprådgivning vid gårdsköp

Frågorna kan gälla allt som gäller fastighetsköp och värdering. De kan till exempel handla om juridik, växtodling, skog, arrende, djurskyddsregler, ekonomi eller byggnadsteknik.